Presentació del Departament

El Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció (DEPC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) imparteix docència i fa recerca en l’àmbit de l’enginyeria de projectes, l’enginyeria de la construcció, l’eficiència energètica dels edificis, el procés de disseny de nous productes i l’enginyeria ambiental, entre d'altres. El DEPC és responsable d'assignatures de grau i de màster a titulacions ofertades per escoles d'enginyeria. A més, també coordina i participa en diferents programes de doctorat. L’activitat investigadora del DEPC s'organitza en diversos grups de recerca. La seva producció científica inclou publicacions en revistes indexades d’alt impacte i ponències en congressos de reconegut prestigi internacional derivades de la participació en nombrosos projectes de recerca competitius nacionals i europeus.